top of page
IMG_5443.jpg
new arrivals

AKTUELT

Følg oss på         for raske oppdateringer
  • Facebook
Enkel betaling med vipps

Vipps #566302

Fiskekort         Person      Familie/Hytte

Dagskort              40,-            60,-

Ukeskort            150,-           200,-
Årskort                250,-          300,-
Arrangement engangs sum 500,-

Ønsker du oppdatere adressen din eller medlde deg på fiskekort faktura ta kontakt med torerling@gmail.com

FISKEKONKURRANSER

Lyseren Grunneierforening arrangerer årlig dags konkurranse ved Rudsvika i Spydeberg, og en årlig fiskekonkurranse der den største gjedda og største abboren kåres hver høst.

ÅRETS DAGS KONKURRANSE foregår første søndag i juli  

ÅRS KONKURRANSEN foregår fra 1 mai til 15 okt.

TIDENES FANGST... største abbor og gjedde registrert i fiskekonkurransen siden 2004

fisker.jpg
last ned.jpg

EDELKREPS

Lyseren har klart å unngå krepsepest og invasjon av signalkreps

til nå. Grunneierforeningen er bekymret for bestanden edelkreps og ønsker å være en kilde til god informasjon og forvaltning av edelkrepsen i Lyseren. Det kan se ut som vi har klart å snu trenden med synkende bestand til stigende pr i dag, men det tar tid.

Visste du at krepsen er 7 år før den er kjønnsmoden? Da er den

ca 9 cm lang. Vannkvalitet og bevissthet rundt smittevern og fauna

er aller viktigst.  

Desinfisering av båter og fiskeutstyr som blir brukt i andre vann er særdeles viktig. Åte fra andre vann skal ALDRI brukes. Kunnskap om hvorfor vi ikke ønsker signalkreps er også særlig viktig.  

Krepsing er grunneier rett og ikke tillat i Lyseren uten grunneiers samtykke og den fastsatte krepsesesongen. 

Les mer om forebyggende tiltak og tiltaksplan...

Foto: snl.no 

VANNKVALITET

Lyseren Grunneierforening tar årlige prøver av Lyseren og samarbeider også med andre aktører som er gode på dette feltet.

Vi vil årlig legge ut resultater av Lyserens vannkvalitet og resultater.

Ved oppblomstring av alger følg oss gjerne på FB for raskere oppdateringer og info.  

17906888368308851.jpg
bottom of page