top of page

Andre aktuelle saker

Søppelaksjon

Søppleaksjonen i Lyseren går hvert år fra 1 mai til 1 november. Hvert år deler Grunneierforeningen ut 5 gavekort på 1000 kr fra XXL. Vi oppfordrer barn og voksne til å bruke litt av tiden til å rydde i Lyseren. Det finnes mye skarp søppel som kan skade føtter og dyr.  

Hvorfor ikke bruke litt av badetiden på å finne den kuleste søpla!

Lykke til og tusen takk for ditt bidrag. 

søppel.jpg

Påmeldingen er enkel, plukk søppel og ta bilde av det du har plukket. Send inn via vår FB side eller send til Merete i Grunneierforeningen på 975 28 423.

Mrk bildet med navn på den som plukker, tlf og hvor dere har funnet søppelet. 

Dersom dere finner større mengder, ta kontakt så kan vi være behjelpelig med en løsning. 

Kanadagås

Lyseren Grunneierforening har i sin driftsplan og tiltaksplan å bidra til å redusere Kanadagås bestand i Lyseren. Det er til tider flokker på oppimot 100 gås som hekker og lever i Lyseren. Kanadagåsa er i utgangspunktet ikke en gås som er i norsk fauna. Den er regnet som fremmed art med invasjonspotensiale og økologisk effekt. 

  

standard_compressed_kanadagas_17565.jpg

Foto fra snl.no

Kanadagåsa er den introduserte fuglearten i Europa som medfører flest skadevirkninger både på miljø og økonomi (Kumschick & Nentwig 2010). Arten er aggresiv i hekkeperioden og konkurerer med stedegne arter både om plass og næring (Banks et al. 2008; Anonym 2011; Nehring et al. 2015). I områder med høye tettheter kan dette medføre fortrengning av stedegne arter. Man har observert at både unge og voksne siv- og sothøner er blitt drept av territoriehevdende kanadagjess. Stedegne svaner og gjess kan også fortrenges av arten.

Kilde: Fremmedsartdatabanken.no

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø, Impatiens glandulifera, er en fremmed art i norsk natur og kan utgjøre en trussel for sårbare og trua arter.

kjempespringfrø.jpg

Foto fra artsdatabanken.no

Kjempespringfrø Hølenelva 2009.jpg

Foto fra Nibio.no

Lyseren grunneierforening har i mange år bidratt til å bekjempe denne planten som tar over store områder spesielt sør for Lyseren, langs vannkanter, jordekanter og i skogen. Dersom du har denne planten på din eiendom forplikter du deg til å bekjempe den ved å mekanisk bekjempe den i god tid før den setter blomst i juni. Vi har lang erfaring med at dette fungerer når dette gjentas to ganger hvert år i flere år på rad. Visste du at en plante kan springe ut 4000 tusen frø opptil 7 m fra morplanten og et frø er spiredyktig i 2 år. Derfor er luking eller at man slår (mekanisk nedklipping) ned denne plante i over tre år på rad gi god effekt.    

bottom of page