top of page

Varsling

Dersom det skjer alvorlig ulykke ved og i Lyseren kontaktes nødetaten

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Ved bilulykke nær Lyseren eller båt ulykke som kan medføre forurensning av Lyseren må 110 varsles da Lyseren er drikkevannskilde. 

Ved funn av mistenkelig død kreps kontakt Mattilsynet på tlf: 22 40 00 00

Mattilsynet Krepsepest

Ved funn av den svartelistede signalkrepsen kontakt Mattilsynet og gjerne grunneierforeningen. Det er ulovlig og regnes som miljøkriminalitet å sette ut arter som ikke hører hjemme i Norsk fauna.

Båt utslipp er låst for å minske tilfeldig båttrafikk på Lyseren som igjen minsker risiko for smittespredning av krepsepest. Man kan kontakte grunneier for å få låst opp, men det kreves at utstyret er desinfisert.

Lyseren og edelkrepsen er helt avhengig av at alle bidrar til å forhindre smittespredning ved å desinfisere utstyr man bruker i flere vann. Følg Mattilsynet råd om smittevern. Se her. 

Kontakt oss om du har spørsmål.

Grunneierforeningen arbeider med en beredskapsplan for Lyseren

bottom of page