top of page

Fiskekort 

Fra 2001 ble det innført fiskekort på Lyseren for personer fra fylte 16 år.

Det er igjennom fiskekortsalg vi klarer å gjennomføre tiltak for vannet og brukerne.

Fiskekortinntektene benyttes i sin helhet til å gjennomføre tiltak definert i driftsplanen.

Dette betyr at inntektene ikke går til hver enkelt grunneier men føres tilbake til vannet. 

Fiskekortet gjelder ikke for garnfiske og krepsing - dette avtales med den enkelte grunneier.

Fiskekortpriser

 

 

 

Familie kort gjelder for mor, far og barn.

Hyttekort gjelder eierne av hytta samt gjester på hytta.

Kortene gjelder kalenderåret.

 

Fiskekort kan kjøpes på følgende måter:

 • VIPPS Lyseren Grunneierforening nr 566302

 • Selvbetjeningskasse som er satt opp på de 8 informasjonstavlene som er rundt vannet.

  1. Enebakk: Bærmerud, Sulerudveien (Spigerverket) og Nosa (Knurrestad).

  2. Spydeberg: Hallerud, Granodden, Kula, Hemnestangveien og Vøyen ved demningen.

 • Via innbetaling til foreningens bankkonto nr 11351058791 (skriv på navn og type fiskekort - dags-, uke- eller års kort.)

  • Fiskekort giroer går ut hvert år i mars måned til alle hytteeiere og andre brukere vi har adresser til, ta kontakt med oss dersom du ønsker årlig fiskekort giro. epost til Tor Erling: torerling@gmail.com

 • Salg i Spydeberg: Hestengen Sport, gårdene Hallerud, Tangen, Kula, og Vøien.

Fiskekort         Person      Familie/Hytte

Dagskort              40,-            60,-

Ukeskort            150,-           200,-
Årskort                250,-          300,-
Arrangement engangs sum 500,-

Enkel betaling med vipps #566302
Fisk i Lyseren

Lyseren har mye stor abbor og gjedde. Følgende 8 fiskearter er registrert i vannet:

fiskerkort.gif

Lyseren har mye stor abbor og gjedde. Følgende 8 fiskearter er registrert i vannet.

Krepse-retten tilhører grunneier. 

Effekter

Grunneierforeningen har lagt ut følgende effekter til salg:

 

Pris: 

Lyserenkart 

 • Laminert A4-størrelse kr 50,-

 • Laminert A3-størrelse kr 70,-

 • Gummikart A4 kr 100,- 

Kaffekrus (Lyseren cruise) kr 70,- 

Hvor: 

Kaffekrus kan kjøpes på Kula Gård og på dags fiskekonkurransen første helg i juli. 

Lyserenkart kan kjøpes hos

 • Hestengen Sport i Spydeberg

 • Postkontoret på Vågsenteret i Ytre Enebakk

 • Kula Gård

 • Nordre Brevig gård

 • Oppsynsmann

lysern kart med bakgrun_edited.jpg
kaffekrus.jpeg
bottom of page