Fiskekort 

Fra 2001 ble det innført fiskekort på Lyseren for personer fra fylte 16 år.

Det er igjennom fiskekortsalg vi klarer å gjennomføre tiltak for vannet og brukerne.

Fiskekortinntektene benyttes i sin helhet til å gjennomføre tiltak definert i driftsplanen.

Dette betyr at inntektene ikke går til hver enkelt grunneier men føres tilbake til vannet. 

Fiskekortet gjelder ikke for garnfiske og krepsing - dette avtales med den enkelte grunneier.

Fiskekortpriser

 

 

 

Familie kort gjelder for mor, far og barn.

Hyttekort gjelder eierne av hytta samt gjester.

 

Fiskekort kan kjøpes på følgende måter:

 • VIPPS Lyseren Grunneierforening nr 566302

 • Selvbetjeningskasse som er satt opp på de 8 informasjonstavlene som er rundt vannet.

  1. Enebakk: Bærmerud, Sulerudveien (Spigerverket) og Nosa (Knurrestad).

  2. Spydeberg: Hallerud, Granodden, Kula, Hemnestangveien og Vøyen ved demningen.

 • Via innbetaling til foreningens bankkonto nr 11351058791 (skriv på navn og type fiskekort - dags-, uke- eller års kort.)

 • Fiskekort giroer går ut hvert år i mars måned til alle hytteeiere og andre brukere vi har adresser til, ta kontakt med oss dersom du ønsker årlig fiskekort giro. 

 • Salg i Spydeberg: Hestengen Sport, gårdene Hallerud, Tangen, Kula, og Vøien.

Fiskekort         Person      Familie

Dagskort              40,-            60,-

Ukeskort            150,-           200,-
Årskort                250,-          300,-
Arrangement engangs sum 500,-

Enkel betaling med vipps #566302
Fisk i Lyseren

Lyseren har mye stor abbor og gjedde. Følgende 8 fiskearter er registrert i vannet:

fiskerkort.gif

Lyseren har mye stor abbor og gjedde. Følgende 8 fiskearter er registrert i vannet.

Krepse-retten tilhører grunneier. 

Effekter

Grunneierforeningen har lagt ut følgende effekter til salg:

 

Pris: 

Lyserenkart 

 • Laminert A4-størrelse kr 50,-

 • Laminert A3-størrelse kr 70,-

 • Gummikart A4 kr 100,- 

Kaffekrus (Lyseren cruise) kr 70,- 

Hvor: 

Kaffekrus kan kjøpes på Kula Gård og på dags fiskekonkurransen første helg i juli. 

Lyserenkart kan kjøpes hos

 • Hestengen Sport i Spydeberg

 • Postkontoret på Vågsenteret i Ytre Enebakk

 • Kula Gård

 • Nordre Brevig gård

 • Oppsynsmann

lysern kart med bakgrun_edited.jpg
kaffekrus.jpeg